Karee Garvin

Bio/CV: 

Phonetics, phonology, phonetics-phonology interface, rhythm, prosody, phonetics-syntax interface, language documentation, African languages, Senufo languages